Zespół

Członkowie Morela Student Business Club

Morela w gotowości

Jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań

Komunikacja

Komunikacja fundamentem współpracy

Promocja wydarzenia

Nagłaśnianie i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniu

Morelaks

Uśmiech nie opuszcza nas nawet na chwilę

Organizacja

Przed wejściem każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne

Przygotowani!

Morela oczekuje na swoich beneficjentów

Prelegenci Morela Student Business Day

Swoje historie opowiedzieli przedstawiciele najbardziej znanych startupów branży IT

Beneficjenci Morela Student Business Day

Naszymi beneficjentami byli głównie studenci i licealiści

Badanie zmiany społecznej

Uczestnicy przekazali nam w ankietach swoje spostrzeżenia i odczucia po prelekcjach

Przedstawiciel JakDojade.pl

Artur Brzyski wygłosił prelekcję pt. „Przez appkę do celu”

Beneficjenci

Uczestnicy wydarzenia Morela Student Business Day mieli możliwość otrzymania nagród

Prowadzący Morela Student Business Day

Beneficjenci mieli możliwość zadawania pytań w formie elektronicznej

Aktywne uczestnictwo

Jednym z priorytetów było wzbudzenie zainteresowania uczestników poprzez interakcję z nimi

Przedstawiciele DICE plus i Mindsailors Design Studio

Prelekcja pt. „Kostka XXI wieku”

Założyciel Qpony.pl

Tomasz Jabłoński wygłosił prelekcję pt. „Historia startupu rodem z Doliny Krzemowej”

Prezydent miasta Poznań

Swoim bogatym doświadczeniem podzielił się znami Ryszard Grobelny

Innowacyjność w praktyce

Tematyka wykładów zdołała przyciągnąć wielu chętnych

Organizacja

Nad przebiegiem wydarzenia czuwał cały zespół Morela Student Business Club

Spotkanie z przedsiębiorcami

Przedstawienie misji, wizji i celów Morela Student Business Club

Pierwszy sukces

Zwieńczenie wydarzenia i owocnej współpracy Morela Student Business Club